Krachten bundelen

Vier specialisten in de uienverwerkende industrie hebben de krachten gebundeld in Onion Tech Alliance

OTA_Banner.jpg
 

Meer efficiëncy en minder kosten door een integrale benadering

Je kunt verwerking en verpakking niet meer zien als een aaneenschakeling van losse componenten. De verschillende machines in de productieketen communiceren tot op de dag van vandaag nauwelijks met elkaar, maar door steeds verdergaande onderlinge afhankelijkheid is een integrale benadering noodzakelijk.

Door de krachtenbundeling van Onion Tech Alliance wordt een project vanuit een breder perspectief benaderd waardoor de efficiency aanzienlijk toeneemt. OTA biedt nu één gesprekspartner en een oplossing voor het hele proces.

 
 

De automatiserings-uitdaging

Veel bedrijven zitten vast aan conventionele apparatuur en verknipte processen. OTA constateert wereldwijd een toenemende vraag naar totaaloplossingen en voorziet de komende tijd een omwenteling in de uienverwerking. Product handling, optisch sorteren, integrale lijnbesturing en waterdichte traceerbaarheid worden steeds belangrijker voor een goede en constant kwaliteit.

Over het gehele spectrum staan uienverwerkers onder hoge druk. Druk, die volgens OTA wordt veroorzaakt door in toenemende mate duurder wordende arbeid en steeds minder beschikbare (buitenlandse) werknemers die bereid zijn het stof, het lawaai en de lange uren van de uienloodsen te trotseren. De sector-brede overstap naar verdergaande automatisering is onvermijdelijk, maar complex en kapitaalintensief. Investeringsbeslissingen hebben decennialange impact.

 
 

Een gezamenlijke inspanning

OTA wil samen met de uiensector de juiste processen ontwikkelen voor de komende decennia, en kiest een gezamenlijke en integrale benadering. Die benadering uit zich in het geïntegreerd ontwerpen op basis van individuele specialismes, het door ontwikkelen van bestaande technieken en het gezamenlijk verantwoording afleggen over de totaalperformance, de besturing en koppeling van IT-systemen, en het gemeenschappelijk leveren van service en projectondersteuning.

Elk van de deelnemende partijen brengt zijn eigen specialisme in: Eqraft (advies, ingenieursdiensten en machines voor sortering, verwerking en verpakking), Modesta (scheiding- en ontstoffingstechniek) en Symach (palletiseerders).